Avlopp och försörjningssystem

M.J. Eriksson löser uppgifter inom detta arbetsområde över hela landet och vi råder över en stor mängd utrustning, maskiner och anställda med all nödvändig kompetens och erfarenhet som krävs för att gräva upp och lägga rör av alla dimensioner och nivåer – både i öppen terräng och tättbebyggda områden.

M.J. Eriksson etablerar alla former av dränerings-, avlopps- och försörjningsledningar. Arbetet kan ingå i separata ledningsprojekt, där fjärrvärme eller vattenledningar ska renoveras, eller som en större projekt del av väg-, järnvägs- och byggprojekt. Entreprenaderna består normalt av schaktning, installering av rörledningar och brunnar, pumpstationer, tätningar, fyllning och restaurering av ytor och landskap.

Det finns olika krav på material och produkter vid valet av energi- och försörjningsledningar, beroende på användningsområde. Vi diskuterar och samarbetar endast med leverantörer som uppfyller kraven och vi kan beroende av projekt tillhandahålla dokumentation som stöder detta.

M.J. Eriksson ingår som total-, huvud- eller delentreprenör, beroende av uppgiftens karaktär. Särskilt avseende försörjnings- och avloppsuppdrag har vi runt om i landet ingått vissa ramavtal antingen med kommun eller med lokalt försörjningsbolag.

Föregående bild
Nästa bild
Rulla till toppen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies.