Kloak og forsyning

M.J. Eriksson løser opgaver på dette fagområde i hele landet og vi råder over et stort omfang af udstyr og maskineri og medarbejdere, som er i besiddelse af den påkrævede faglighed og erfaring til at udgrave og udlægge rør i alle dimensioner og niveauer – både ude i åbent land og i tætbebyggede områder.

M.J. Eriksson etablerer alle former for afvanding, kloak og forsyningsledninger. Det kan være i separate ledningsentrepriser hvor fjernvarme eller vandrør skal renoveres, eller det kan være som del af større vej-, bane- og byggeprojekter. Entrepriserne består typisk i opgravning, etablering af rør og brønde, pumpestationer, tilslutning, påfyldning og reetablering af belægninger og landskaber.

Der er forskellige krav til materialer og produkttyper, når der skal vælges energi- og forsyningsledninger, alt efter anvendelse. Vi kender og samarbejder kun med de leverandører, der lever op til kravene, og vi kan afhængig af entrepriseform fremlægge dokumentation herfor.

M.J. Eriksson indgår i total-, hoved- og fagentreprise afhængig af opgavens karakter. Og særligt hvad angår forsynings- og kloakopgaver har vi rundt om i landet indgået en del rammeaftaler enten med en kommune eller med det lokale forsyningsselskab.

Tidligere
Næste

Referencer:

Afskærende ledning Stavnsbjerg Allé
Byggemodning ved SDU Odense
Fjernvarmeledninger ved Halsskov Kraftvarmeværk
Gasledning Egtved Ellund
Omlægninger på Strandboulevarden
Statoil Kalundborg
TP50 DK Dybe kloaker
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.