Kloak og forsyning

M.J. Eriksson løser opgaver på dette fagområde i hele landet og vi råder over et stort omfang af udstyr og maskineri og medarbejdere, som er i besiddelse af den påkrævede faglighed og erfaring til at udgrave og udlægge rør i alle dimensioner og niveauer – både ude i åbent land og i tætbebyggede områder.

M.J. Eriksson etablerer alle former for afvanding, kloak og forsyningsledninger. Det kan være i separate ledningsentrepriser hvor fjernvarme eller vandrør skal renoveres, eller det kan være som del af større vej-, bane- og byggeprojekter. Entrepriserne består typisk i opgravning, etablering af rør og brønde, pumpestationer, tilslutning, påfyldning og reetablering af belægninger og landskaber.

Der er forskellige krav til materialer og produkttyper, når der skal vælges energi- og forsyningsledninger, alt efter anvendelse. Vi kender og samarbejder kun med de leverandører, der lever op til kravene, og vi kan afhængig af entrepriseform fremlægge dokumentation herfor.

M.J. Eriksson indgår i total-, hoved- og fagentreprise afhængig af opgavens karakter. Og særligt hvad angår forsynings- og kloakopgaver har vi rundt om i landet indgået en del rammeaftaler enten med en kommune eller med det lokale forsyningsselskab.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Afskærende ledning Stavnsbjerg Allé
Byggemodning ved SDU Odense
Fjernvarmeledninger ved Halsskov Kraftvarmeværk
Gasledning Egtved Ellund
Omlægninger på Strandboulevarden
Statoil Kalundborg
TP50 DK Dybe kloaker
Scroll to Top