Dränering och bassänger

Under de senaste åren har man upplevt allt mer extrema regnväder och en mängd skyfall i Skandinavien som lett till att man både vid offentliga och privata anläggningsarbeten, samt i samband med byggnationer, har fått ett ökat fokus på hanteringen av de större regnvattenmängderna.

 

M.J. Eriksson har lång erfarenhet av att anlägga dräneringssystem och vår mark- och anläggningsavdelning har designat och etablerat hundratals av regnvattenbassänger och LAR-lösningar i samband med våra många projekt inom etableringen av infrastrukturer, byggnadsutvecklingar och klimatanpassning.

 

Arbetet med dräneringssystem omfattar utgrävning av öppna bassänger med miljömembran eller nedgrävning av slutna betongbassänger. Vi utför alla rör- och brunnsarbeten, anlägger pumpstationer och överströmningsstruktur, gräver längsgående diken, rörlagda diken och dräneringssystem, inklusive dräneringssystem i sluttningar samt genomströmning, dränering av vägbeläggningsytor och dränering vid viadukter m.m.

Previous slide
Next slide

Relaterede referencer

Kloak og forsyning

Kloak og forsyning

M.J. Eriksson løser opgaver på dette kompetenceområde i hele landet og vi råder over et stort omfang af udstyr...
Læs mere

Kystsikring, diger og moler

Kystsikring, diger og moler

De danske kyster og havneanlæg er under pres af de tiltagende klimaforandringer og et stigende...
Læs mere

Mikrotunnelering

Mikrotunnelering

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket i visse egne af landet betyder et akut...
Læs mere

Veje og motorveje

Veje og motorveje

Vejtætheden i Danmark er blandt de højeste i verden, og i de seneste 35 år har M.J. Eriksson været med til at...
Læs mere
Rulla till toppen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies.