Afvanding og bassiner

Danmark har i de seneste år oplevet mere ekstrem regn og flere skybrud. Derfor er der ved offentlige og private anlægsarbejder og byggerier i disse år øget fokus på, hvordan de øgede regnvandsmængder skal håndteres.

 

M.J. Eriksson har stor erfaring med udførelsen af afvandingssystemer og vores jord- og anlægsafdeling har projekteret og etableret i hundredvis af LAR-løsninger og regnvandsbassiner i forbindelse med vores mange entrepriser for etablering af infrastruktur, byggemodninger og klimatilpasning.

 

Arbejdet med afvandingssystemer omfatter udgravning af åbne bassiner med miljømembran eller nedgravning af lukkede betonbassiner. Vi udfører alle rør- og brøndarbejder, etablerer pumpestationer og overløbsbygværker, graver langsgående grøfter, rørlagte grøfter og dræn, herunder dræn i skråninger samt gennemløb, afvanding af belægningsarealer og afvanding ved overkørsler m.m.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Bassiner ved Køge bugt
Bassiner ved Odense
Regnvandsbassin ved Ølsemagle
TP40_DK_Afvandning og tunnelering
Tårnvejsbassinet

Relaterede referencer

Kloak og forsyning

Kloak og forsyning

M.J. Eriksson løser opgaver på dette kompetenceområde i hele landet og vi råder over et stort omfang af udstyr...
Læs mere

Kystsikring, diger og moler

Kystsikring, diger og moler

De danske kyster og havneanlæg er under pres af de tiltagende klimaforandringer og et stigende...
Læs mere

Mikrotunnelering

Mikrotunnelering

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket i visse egne af landet betyder et akut...
Læs mere

Veje og motorveje

Veje og motorveje

Vejtætheden i Danmark er blandt de højeste i verden, og i de seneste 35 år har M.J. Eriksson været med til at...
Læs mere
Scroll to Top