Klimat- och skyfallssäkring

Klimatförändringarna orsakar mer frekventa skyfall som i synnerhet skapar ett behov i större städer av att avleda stora mängder vatten. Efter de våldsamma skyfallen under somrarna 2010 och 2011 har M.J. Eriksson endast i centrala Köpenhamn etablerat över åtta kilometer skyfallssäkring. Här har vi bland annat lagt skyfallsledningar med tillhörande kanaler i stora delar av Frederiksstaden, under Amalienborg Slottsplats, i Nyhavn, Nørregade och på flera andra platser i innerstaden.

Vi utför uppgifterna med hjälp av traditionell grävning eller schaktningsfria metoder. Det är de rådande förhållandena och den separata uppgiften som avgör de mest fördelaktiga metoderna och vi arbetar självklart i nära samarbete med vår tunnelavdelning runt de stora skyfallsprojekten som vi bland annat utför för HOFOR.

För att förhindra ansamlingar av stora vattenmängder och översvämningar efter våldsamma regnskurar, på exempelvis vägar och parkanläggningar, har det blivit allt vanligare att etablera LAR-anläggningar (lokal avledning av regnvatten) i relation till skyfallssäkring.

I samband med verkställandet av våra många infrastrukturprojekt över hela Danmark, har vi löst otaliga och omfattande uppgifter med LAR-anläggningar i form av kanaler till grönområden, planerade diken, fördröjnings- och regnvattenbassänger eller multifunktionella klimatlösningar som är särskilt lämpade och efterfrågade vid etableringen av nya stadsrum.

Föregående bild
Nästa bild
Rulla till toppen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies.