Klima- og skybrudssikring

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket specielt i storbyerne skaber et behov for afledning af store vandmængder. Efter de voldsomme skybrud i somrene 2010 og 2011 har M.J. Eriksson alene i Københavns centrum etableret over otte kilometer skybrudssikring. Her har vi bl.a. lagt skybrudsledning med dertilhørende render i store dele af Frederiksstaden, under Amalienborg Slotsplads, i Nyhavn, Nørregade og flere steder i Indre By.

Vi udfører opgaverne ved hjælp af traditionel gravning eller opgravningsfrie metoder. Det er forholdene og den enkelte opgave, der afgør den mest fordelagtige metode, og vi arbejder naturligvis tæt sammen med vores Tunneleringsafdeling omkring de store skybrudsentrepriser, som vi bl.a. udfører for HOFOR.

For at forhindre store vandmængder og oversvømmelse efter voldsomme regnskyl på eksempelvis vejbane og parkeringsanlæg, bliver det stadig mere almindeligt at etablere LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand) i forbindelse med skybrudssikring.

I forbindelse med udførelsen af vores mange infrastrukturopgaver i hele Danmark, har vi løst utallige og omfattende opgaver med LAR-anlæg i form af nedsivning til grønne arealer, planerede grøfter, forsinkelses- og regnvandsbassiner eller multifunktionelle klimaløsninger, som er særligt velegnede og efterspurgte ved etablering af nye byrum.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Klimabyen Middelfart
Rørbassin under Allingvej i Hvidovre
Skybrudssikirng Amalienborg Slotsplads
Skybrudssikring Toldbodgade Esplanaden
Skybrudssikring ved Naboløs
Teglholm Brygge
Scroll to Top