Mikrotunnelering

Klimaforandringerne medfører stadig hyppigere skybrud, hvilket i visse egne af landet betyder et akut behov for afledning af store vandmængder. I andre områder medfører de stigende nedbørsmængder mere vedvarende grundvandsstigninger, der skaber et behov for mere permanent bortledning af vand. I begge tilfælde kan mikro-tunnelering være løsningen på problemerne.

 

M.J. Eriksson har egen Tunneleringsafdeling og vi råder således over særdeles kompetente fagspecialister inden for mikrotunnelering. En af vores stærkeste kompetencer er udførelse af mikrotunnelering til rørføringer af eksempelvis afvandings- og forsynings-ledninger. Vi opererer i hele Danmark, og henvender os til offentlige såvel som private bygherrer.

 

Ved mikrotunnelering borer og etablerer vi en tunnel i undergrunden i stedet for at lave en åben udgravning af større arealer. Tunnelering er en meget fordelagtig fremgangsmetode i de tilfælde, hvor der eksempelvis skal kloakeres gennem tæt bebyggelse, under bygninger, eller hvis man vil undgå at lukke en tog- eller vejstrækning under anlæggelsesperioden.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Omlægning af U4 Levantkaj
Tunnelering under Nordhavn Station
Tunnelering Ø1600 under Fynske motorvej
Tunnelering Ø1600 under Køge Bugt Motorvejen
Scroll to Top