775 borede og støbte pæle til 600m støttemur, Hjärup station

Det svenske Trafikverket opgraderer i disse år højhastighedsbanen mellem Malmø og Lund fra to til fire spor.

I forbindelse med dette store baneprojekt har M.J. Eriksson i underentreprise for NCC AB i Sverige udført flere grave- og funderingsentrepriser.

Denne reference vedrører vores funderingsarbejderne for det nye banetracé. Langs med Hjärup station har vi boret og støbt 775 pæle (Ø60) i 10-12 meters dybde til etableringen af en 600 meter lang støttemur. Funderingsarbejdet er udført med tre af vores egne Kelly Rigs og to bæltekraner fra vores egen kranafdeling.

Arbejderne har foregået meget tæt på bane i fuld drift, hvor der passerede cirka 400 tog i døgnet, UDEN nedsat hastighed. X2000-toget til Stockholm susede f.eks. forbi med ca. 200 km/t. i en afstand på blot 2,5 meter!

Disse forhold stillede naturligvis store krav til vores medarbejderes sikkerhed, og til deres kompetencer og koncentrationsevne.

For udover trykpåvirkningen og støjen fra den intense togtrafik, opererede de høje maskiner indenfor afstand af 2 meter til køreledninger med 25.000 volt.

Alle maskiner og armeringsnet var derfor monteret med jordførende udligningsforbindelser, for at minimerer risikoen for at der kunne springe en lysbue (strømførende gnist), når de lange armeringsnet blev løftet på plads i udboringen.

Nedsænkede spor
På den side af støttemuren som vender ind mod Jakriborg har vi udgravet det eksisterende banetracé ned til 6 meters dybde, hvorefter de fire nye højhastighedsspor bygges op til 4 meter under terræn.

Mens disse arbejder pågår, er den eksisterende bane midlertidigt flyttes om på den anden side af støttemuren, der, hvor vi har kørt med vores maskiner.

Nedsænkningen skal mindske støjgenerne for beboerne i Hjärup og Jakriborg. Når den opgraderede bane er klart til fuld drift i 2024, vil der kører op mod 650 tog i døgnet på strækningen.

Udførelsesperiode
2019

Bygherre
Trafikverket

Samarbejdspartner
• NCC AB
• OHL JV

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 35 mio.

Scroll to Top