Aarhus Omniterminal og Kaj 204-206 – ledninger, belægning og belysning

For Aarhus Havn har M.J. Eriksson som hovedentreprenør udført anlægsarbejderne for færdiggørelsen af Aarhus Havns nye Omniterminal.

Investeringen skal bl.a. ses som en del af en strategisk beslutning om, at Aarhus Havn skal have Danmarks største og mest konkurrencedygtige biobrændselsterminal.

Omniterminalen, der i første etape bliver på ca. 175.000 m² skal desuden imødekomme en stigende efterspørgsel på oplagsarealer til projektlaster og bulklaster.

Entreprise omfatter belægninger og adgangsveje inkl. ledninger, belysningsanlæg samt kabelføring til tekniske installationer.

I det væsentlige har vi etableret ca. 80.000 m² belægning, som er afsluttet med Coloc betonbelægningssten på hhv. cementstabiliseret grus og granitskærver med tilhørende jord- og ledningsarbejder.

I forbindelse hermed har vi etableret 5.000 meter kabelrørstrace med i alt ca. 42.000 løbende meter kabelrør. inkl. støbning af 12 fundamenter til 30 meter høje belysningsmaster.

Desuden har vi udført forbelastning et nyt areal til kommende udvidelse af Omniterminalen med 33.000 m³ sand.

I efteråret 2016 udførte vi ligeledes spuns- og funderingsentreprisen for Omniterminalens første etape, som UE for Munch A/S.

Således har vi i alt indpumpet 360.000 m³ sand, nedbragt 15,7 km pæle, støbt 3.100 m³ beton, udlagt 866 m kranskinne og rammet 10.000 m² spunsjern m.m. for at etablere første etape af Omniterminalen.

En kort video fra vores belægningsarbejder kan ses på vimeo.com
– søg på ’Omniterminal’, eller ved at klikke på videolinket øverst.

Udførelsesperiode
2017-2018
Mængder
Blødbundsudskiftning       15.000m³ 
Sandindbygning                   20.000m³ 
Forbelastning (sand)          33.000m³
Granitskærver                       30.000m³
Cementstabilisering            11.000m³
Belægning (Coloc)               80.000m²
Afvandingsledning                 6.000m 
Vandledning                               1.000m
Kabelrørstracé                         5.000m
Kabelrør                                    42.000m

 

Bygherre
Aarhus Havn

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 21 mio.

Scroll to Top