Baglandsarealer i Frederikshavn Havn

I totalentreprise udfører M.J. Eriksson A/S opfyldnings- og belægningsentreprisen ved Baglandsarealer på kaj/terminal ”400-meter kajen” for Frederikshavn Havn, som udgør en større havneudvidelse af havnen på 198.000 m² bagland på et nyanlagt re-cycling-område. Recycling-området med bl.a. skibsrampe og skidding-område bliver det første i Europa, der er etableret helt fra bunden. Det er en stor fordel, da vi som totalentreprenør kan tænke opbygningen af faciliteterne, sikkerheds- og miljøforanstaltninger ind helt fra start i designet.

I vores totalentreprise har vi Orbicon med som rådgivende ingeniør. Projektet er igangsat i 2019 og afsluttes i juni 2020.
Vores totalentreprise omhandler etablering af baglandsarealer for Modern American Recycling Services (MARS) og belægning på de 198.000 m². Det fremtidige samlede havneafsnit for MARS består af 400 m ny kaj, 100 m eksist. kaj ved Nordre Kaj, 150 m ny kaj fra etape 1, en skibsrampe, et skidding-område, 70.000 m² membranbelagt load-off område bag ny kaj, 198.000 m² membranbelagt bagland. Vi foretager en komplet bundudskiftning, hvilket totalt set omfatter 440.000 m3 jord ned i kote -5,5 og op til kote +2,5, hvorved vi således foretager indbygning under vandspejlet. Indbygningsmaterialerne består af siltholdig jord (som er blevet oppumpet i havnebassinet – ikke del af vores entreprise) som vi herefter blander op med sandforekomster for at opnå et stabilt indbygningsegnet materiale.

Udførelsesperiode
2019-2020

Bygherre
Frederikshavn Havn A/S

Samarbejdspartner
Orbicon A/S

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 53 mio.

Scroll to Top