Civil Works Ringsted – Femern (E2001-E2002)

I totalentreprise for Banedanmark har M.J. Eriksson opgraderet jernbane-strækningen fra Ringsted til Femern med dobbeltspor.
Vi vandt to ud af tre udbudte strækninger: Ringsted til Vordingborg (E2001) og Vordingborg til Nykøbing Falster E2002) og har her udført jordarbejder, underballast, ballast, afvanding, konstruktioner osv.
Vi igangsatte entreprisen i 2017 i tæt samarbejde med COWI og har udviklet projektet med alle dets forskellige arbejdsfelter: Afvanding, banekonstruktion, brokonstruktioner, funderingsforhold, fauna og vandløb.


Vi har etableret 5,3 km enkeltsporet jernbanedæmning og ballast inkl. afvanding, 29,4 km dobbeltsporet jernbanedæmning og ballast inkl. afvanding, udskiftning af 15.000 m3 blødbund.
Vi har anlagt 76 km adgangsvej (6 km permanente og 70 km midlertidige), 15 vandhuller, 11 fauna og/eller vandløbspassager, 6 regnvandsbassiner, ca. 38 vandløb. Visse dele af disse arbejder er udført i §3 beskyttede områder, hvorfor vores metode og perioden for udførelsen har været bestemt af visse hensyn.
Vi har revet 8 broer ned og lukket veje, vi har udskiftet fugtisolering på 3 broer og ligeledes på 2 fodgængertunneler, hvor fugtisolering er delvist skiftet under sporene. Vi har etableret 52 km støttemure, og nye perroner på stationerne i Eskilstrup og Glumsø.

Vi har sat 18 km. støjskærme som er sat på fundamenter af pæle bl.a. ved stationerne i Næstved og Glumsø. Vores totale arbejdsareal dækker 450.000 m², og vi har totalt set flyttet og indbygget 1,4 mio. m³ jord.

Udførelsesperiode
2017-2021

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
COWI A/S

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 533,9 mio.

Scroll to Top