DNU Universitetshospital i Skejby, Aarhus

M.J. Eriksson A/S har udført byggemodning af etape 1 og 2 for byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU.

Entreprisen har omfattet anlæg af nye veje, parkeringsplads, udgravning af 3 byggegruber ca. 270.000m³ jord, anlæg/omlægning af hovedregnvands- og spildevandsledninger, spuns og fundering af byggegruber, anlæg af 5 nye regnvandsbassiner med tilhørende terrænregulering og beplantning. Området berørt af disse arbejder, udgør i alt 30 ha.

Vores arbejde har bestået i udvidelse af eksisterende veje, opbrydning af veje og stier, muldafrømning, bortskaffelse af forurenet muld, terrænregulering, udgravning, transport og terrænregulering med materialer fra ny byggegrube.

Vi har etableret regn- og spildevandsledninger i dybder indtil 10 meter, regnvandsbassiner inkl. ind- og udløbsbygværker, omlægning og sløjfning af eksisterende kommunale spildevandsledning, anlæg af nye veje, P-plads inkl. ny vejafvanding, belægnings- og brolægningsarbejder og beplantningsarbejder, frilægning til åbent vandløb.

Udførelsesperiode

2011-2013

Bygherre
Region Midtjylland

Samarbejdspartner
• Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
• CUBO Arkitekter A/S
• Alectia A/S
• Rambøll Danmark A/S
• Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 73,7 mio.

Scroll to Top