DNV Supersygehus i Gødstrup, Herning

M.J. Eriksson A/S har som hovedentreprenør udført entreprisen for ramning af pæle til fundamentet og opførelsen af kælderen på byggeriet af supersygehuset DNV-Gødstrup.

Storentreprisen indeholdte omfattede muldafrømning, etablering af byggegruber, bassiner, midlertidige jorddepoterog tilfyldning omkring bygværker, herunder kalkstabilisering og indbygning i hævet vejanlæg og helipad samt udlægning af vandtæt membran i ler/bentonit under hele byggegruben.

Desuden har vi stået for grundvandssænkning, pæleramning, kældre, dæk over kældre og terrændæk.

Disse arbejder omfattede:

  • Ramning af spunsjernsprofiler forankret med jordankre, ramning og kapning af ca. 5.000 stk. 10-24 m lange funderingspæle.
  • Betonstøbning af fundamentsbjælker, betondæk, kælderydervægge i in-situ beton, udførelse af isolering af kældre og udvendige membraner samt montage af præfabrikerende betonelementer
  • Etablering og vedligeholdes af grundvandssænkning med filterbrønde, pejle-/kontrolboringer, sugespidsanlæg, samt okkerudfældning før udledning til recipient
  • Driftsovervågning med døgnvagt, egenkontrol og dokumentation overfor myndigheder.

Udførelsesperiode
2014 – 2015
Mængder
Råjordsarbejder                   105.000 m³
Stabilgrus                                  19.000 m³
Muldafrømning                        10.000 m³
Beton                                             9.000 m³
Kalkstabilisering                      5.000 m²
Pæle                                            5.000 stk. 
Kloakledning                              2.600 m
Afvandingsledning                   1.800 m
Grundvandspumpning              50 m³/t

Bygherre
Region Midtjylland

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 197 mio.

Scroll to Top