Dobbeltspor ombygning Vamdrup-Vojens

M.J. Eriksson står for udbygning af strækningen Vamdrup-Vojens med elektrificeret dobbeltspor og moderniseret bane, så hastigheden for passagertog kan hæves til 160 km/t.

Udvidelse til dobbeltspor, på den 18 km lange strækning, vil først og fremmest forbedre kapaciteten for godstransport mellem Skandinavien og resten af Europa og samtidig mindske flaskehalse for både gods- og passagertrafikken i Jylland.

Det omfattende og komplekse arbejde udføres i hovedentreprise og indeholder jord-, afvandings- ballast-, beton-, kørestrøms, signal- og sporarbejder. Langs med banen er der flere steder etableret adgangsveje, der efterfølgende skal retableres. Som underentreprenører for udførelse af spor, kørestrøm og sikringsanlæg benytter vi Strabag og Eltel.

I flere områder har vi udskiftet blødbund med friktionsmaterialer og de store områder har været Bastrup Mose og Jegerup Enge. Gennem Bastrup Mose er banen sænket med ca. 2 meter og på begge sider af tranceet er der etableret kontrabanketter for at minimere sætninger i området.

Vi har med vores Liebherr 155 rammemaskine sikret jordens bæreevne ved pælefundering som er sat ned til kalken varierende fra 9-11 meter.

Udførelsesperiode
2014 – 2016

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
Strabag, Jorton, Eltel

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 341 mio.

Scroll to Top