Flexterminal – Aarhus Havn Ledninger, belægninger og belysning

For Aarhus Havn er M.J. Eriksson A/S valgt som hovedentreprenør på anlægsarbejderne for færdiggørelsen af havnens nye Flexterminal beliggende på Østhavnen, der ligger på den yderste af de tre kajområder. Området skal anvendes til containerhåndtering for havnens lejere.

Flexterminalen udgør et areal på 25.000 m² og er overtaget som et henlagt jordopfyldningsområde, hvoraf ca. halvdelen af området bestod af granitskræver.

Vores entreprise omfatter rydning af hele området med efterfølgende stabilisering, bundsikring og belægninger – bundsikring, stabilgrus, cementstabilisering og belægningssten.

De eksisterende granitskærver knuste vi og brugte til cementstabiliseringen som herefter er anvendt til indbygning i området. Derudover anlagde vi adgangsveje inkl. ledninger, belysningsanlæg samt kabelføring til tekniske installationer. Vi har ligeledes anlagt en 200m2 vaskeplads i beton.

Vi har etableret 2.000 meter afvandingsledninger og 23 brønde. Belægningerne er afsluttet med betonsten på hele området på nær 360 m2 vej, som vi asfalterede. Til belysning af den nye terminal har vi sat 7 stk. 30 meter høje master i støbte betonfundamenter og hertil etableret 600 lbm. kablerør.

Udførelsesperiode
2018-2019
Mængder
Belægning                                 25.000m²
Afvandingsledning                   2.000m

Bygherre
Århus Havn

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 8 mio.

Scroll to Top