Fornyelse Køge Bugt Banen

Projektet omfatter fornyelse af sporanlægget med tilhørende sikrings-tekniske arbejder mellem Køge (39 km) og Hundige (17.7 km) samt diamanten i Vallensbæk (13.8 km).

Vi har også lavet fornyelse af kørelednings-anlægget på hele Køge Bugt banen mellem Bavnehøj (2 km) og Køge (39 km). Etablering af byggepladser ved Hundige Klargøringscenter.
Banen består af 37 km dobbeltspor, samt 1,5 km depotspor i Køge. Store dele af arbejdet er udført i sporspærringsperioder.
Spor- og sikringsarbejderne omfattede i hovedtræk udførelse af 44 km sporombygning med nye sveller og skinner, 31 km ballastrensning og    8 km ballastudskiftning, 5 km ny sporkasse samt 31 sporskifter, heraf   4 diamanter.

Vi har også arbejdet på sporsanering i Solrød og Karlslunde, justering af kørelednings-anlæg, sikringsarbejder inkl. ændringer af HKT som følge af at der på 22 af 31 sporskifter skulle installeres ekstra drev.
Det nye køreledningsanlæg er udført i henhold til typecertifikat, TCZ S120St og denne del af entreprisen indeholdt følgende væsentlige hovedmængder:

  • 1.985 fundamenter til master, galger, rammer og barduner
  • 1.420 master med aptering og potentialudligning
  • 109 km køreledning flytning/udskiftning, inkl. el forbindelser og ledningsadskillere
  • 77 km forstærkningsledning

Udførelsesperiode
2016 – 2019

Mængder
Råjordsarbejder                   300.000 m³
Pæle                                                  1.985 stk. 

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
GCF, SPA, Bravida, Jorton

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 258 mio.

Scroll to Top