Højhastighedsbane – Jord og broer TP50

For Banedanmark har vi i JV Eriksson-Züblin etableret 23 kilometer ny højhastighedsbane (TP50) på strækningen fra Køge til Ringsted. M.J. Eriksson var pennefører og stod for den samlede projekt- og projekteringsledelse.

Det omfattende projekt er udført i totalentreprise, hvor vi havde COWI A/S med som totalrådgiver. M.J. Eriksson A/S udførte alle jordarbejder, funderingsarbejder og afvandingsarbejder samt de tilhørende omlægninger og etableringer af nye lokalveje, rundkørsler og ledningsomlægninger for et stort antal ledningsejere.

Arbejderne langs strækningen fra Kværkeby til Ringsted blev udført med eksisterende jernbane i drift, hvilket stillede store krav udførelsesarbejderne på denne strækning, herunder især til funderings- og spunsarbejderne og opførelsen af bygværkerne.
I forbindelse hermed har MJE Bane stået for al jernbanesikkerhed.
Züblin A/S varetog udførelsen af alle in-situ-støbte bygværker.
Den 23 kilometer lange strækninger indeholdt ligeledes udførelsen af et stort antal vejbærende- og togbærende brokonstruktioner, der er udført dels som in-situ støbte og dels som elementløsninger.

Udover løsning af vores egne arbejder har opgaven også været en betragtelig styringsmæssig opgave for os, hvor mange forskellige entrepriser (jord, beton, grundvandssænkning, fundering, ledningsarbejder, vejarbejder, asfaltering og banearbejder) blevet styret af vores projektteam, over en anlægsperiode på 2½ år.

Udførelsesperiode
2014-2017

Mængder
Råjordsarbejder                100.000m³
Underballast                          75.000

 

 

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
COWI A/S
Züblin

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 586 mio.

Scroll to Top