Højhastighedsbane (TP40) Ishøj-Køge. Afvanding og tunnelering

For Banedanmark har vi i JV Eriksson A/S-Züblin A/S udført 18 kilometer ny højhastighedsbane på strækningen fra Ishøj til Køge. Det omfattende projekt, der bl.a. indeholder omfattende jord- og afvandingsarbejder samt en række bygværker i form af bl.a. broer og pumpestationer. Projektet er udført i totalentreprise med Atkins som totalrådgiver og Orbicon som rådgiver på afvandingen, hvoraf sidstnævnte var et omfattende projekt.

Vi har på strækningen etableret hele afvandingssystemet inkl. trykledninger, gravitationsledninger. Derudover har vi bygget 8 pumpestationer, der alle er opbygget til fuld funktionsduelighed.
Vi udgravet flere bassiner til opsamling af overskydende regnvand fra området, der er alle er blevet etableret med kalkstabiliserende membran.

I Jersie Mose var udfordringen udskiftning af et stort område med blødbund, hvor vi på en 1.200 meter lang, 30-50 meter bred og i en dybde af 2-5 meter, udgravede vi ca. 90.000m³ blødbund.
I forbindelse med omlægninger og etableringer af nye lokalveje og rundkørsler har vi foretaget ledningsomlægninger for et stort antal ledningsejere.

Udførelsesperiode

2014 – 2016

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
Atkins totalrådgiver.
Orbicon rådgiver på afvandingsdelen
Zublin

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 562 mio.

Scroll to Top