Højhastighedsbane TP40, Ishøj-Køge N

M.J. Eriksson har i totalentreprise udført TP40 indeholdende etablering af banetrace med broer og faunapassager på en 18 km lang strækning fra Ishøj til Køge N.

M.J. Eriksson udført alle jordarbejder, funderingsarbejder og afvandingsarbejder, samt de tilhørende omlægninger og etableringer af nye lokalveje, rundkørsler og ledningsomlægninger for et stort antal ledningsejere.

Blødbund
I Jersie Mose var udfordringen udskiftning af et stort område med blødbund – en opgave der blev påbegyndt efter første spadestik i april 2014 og afsluttet 4 måneder senere.

På en 1.200 meter lang, 30-50 meter bred og i en dybde af 2-5 meter, blev der udgravet ca. 90.000 m³ blødbund.

For at undgå opstigende grundvand, blev der samtidigt med udgravningsarbejdet foretaget indbygning af friktionsmaterialer.

Fundering og spuns
På strækningen fra Ishøj-Køge N har vi rammet 17.620 m² spuns med tilhørende 655 ankre, hovedsagelig i forbindelse med broer og vejoverskæringer. 10.500 m² spuns er blevet vandtætnet.

Vi har endvidere sat 3.550 meter pæle i dimensioner fra 350×350 til 400×400 mm.

Både spuns og pæle er sat i varierende terræn og jordbundsforhold inkl. mosejord.

Entreprisesummen alene for funderingsarbejderne med spuns og pæle var på 55 mio. kr

Udførelsesperiode
2014 – 2016
Mængder
Råjordsarbejder                  500.000 m³
Muldudlægning                    750.000 m³
Underballast                          100.000 m³
Stabilgrus                                 90.000 m³
Kalkstabilisering                   30.000 m²
Skærver                                        3.600 m³
Grundvandspumpning        1.000 m³/t
Spuns                                           17.620 m²
Ankre                                                655 stk.
Pæle                                             3.550 stk.
Afvanding                                 
40.000 m

 

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
• Atkins A/S
• Züblin A/S

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 562 mio.

Scroll to Top