Hotel Scandic Spectrum

På Kalvebod Brygge i København har M.J. Eriksson udgravet og foretaget funderingsarbejder og grundvandssænkning af det nye store hotelbyggeri Hotel Scandic Spectrum. 

Vores entreprise er udført i fagentreprise sammen med Pihl-konsortiet, der har stået i spidsen for opførelsen af det i alt 31.000 m² hotel i 7 etager og 632 hotelværelser, konferencefaciliteter, restauranter, rooftopbarer og terrasser.

Kælderetagerne rummer pool- og spaområde samt 179 parkeringspladser.

M. J. Eriksson A/S har været ansvarlig for byggegruben bestående af alle funderings-, jord-, kloak- og drænarbejder.

Vi har vibreret 4.500 m² spuns på plads og desuden sat en slidsevæg med bentonit. Helt specielt for funderingsarbejderne er, at vi har forankret bygning med 170 ankre, der er støbt fast i den underliggende kalk.

Vi har udgravet 40.000 m3 jord (30.000 tons), hvoraf ca. 20.000 m3 har vist sig at være forurenet op til klasse 4.

Vi har desuden foretaget grundvandssænkning samt injicering af undergrunden. Vores arbejder er udført på et minimum af plads og er planlagt ned i mindste detalje med stram tidsstyring af leverancer og arbejdsgang for også at gøre plads til LM Bygs entreprise der fulgte lige efter os efterhånden som færdiggjorde delområder af vores arbejder. Hotellet står færdigt i 2021.

Pihl & Søn har som leder af konsortiet håndteret den overordnede planlægning, projekt- og projekteringsledelse samt styring af lukning, installationer og aptering, mens LM Byg har udført råhuset, som overvejende udføres som insitu-støbte betonkonstruktioner.

Tekniske installationer udgør 20% af kontrakten på sammenlagt 1,1 mia. kr.

M.J. Eriksson entreprisesum var på 92 mio. kr. Hotel Scandic Spectrum er et DGNB certificeret byggeri i høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet.

Udførelsesperiode
2018-2020

Bygherre
HM2 A/S

Samarbejdspartner
Pihl Konsortiet 

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 92 mio.

Scroll to Top