Kaktustårnene ved Dybbølsbro i KBH

M.J. Eriksson har fortaget alle jord- og funderingsarbejder samt grundvandssænkningen for Kaktustårnene, der opføres på Kalvebod Brygge.

Arbejderne er udført i UE for LM Byg, der har råhusentreprisen på de to højhuse, der bliver henholdsvis 60 og 80 meter høje.

Byggeriet opføres i samarbejde mellem MOE, Bjarke Ingels Group og Høpfner Projects, der også har stået bag Bjerget, VM-Husene og 8-Tallet.

Jord- og ledninger: Vi har udgravet 20.000 tons jord, hvoraf 700 tons var kl. 2-3 jord og 300 tons var kl. 4 jord. Kl. 4 var forurenet med olie og opløsningsmidler, hvorfor det var nødvendigt at arbejde i heldragter og anvende åndedrætsværn. Pga. arbejdsdybden installerede vi desuden friskluftanlæg.

Vi har på tværs af byggegruben anlagt 2×70 meters skybrudsledninger, en Ø1000 og en Ø560. Ledningerne skal virke som overløb og aflastning til den eksisterende ledning, der har udløb til Københavns Havn 200 meter længere mod sydøst.

Da Kaktustårnene bygges hen over ledningerne, er det vigtigt, at man i fremtiden kan komme til ledningerne, hvilket ville være umuligt, hvis den eksisterende ledning lå der alene.

Fundering: Vi har rammet 108 m tæt spuns, og 25 m KBH-væg. Spunsjernene er 12-16 m og blev sat til dybde 8-10 m. Vi har rammet 870 stk. 40×40 pæle ned til mellem 8-14 m. En stor del af pælene er sat ved forboring, grundet beskyttelse af skybrudsledningen på tværs af grunden, samt for at reducere risikoen for opramning af pæle.

Under ramning er ca 80-90% af pælene efterrammet grundet for stor opramning. Vi har endvidere sat 60 midlertidige jordankre og 25 opdriftsankre.

Grundvandssænkning: Vi har etableret grundvandssænkning med 5 stk. filterboringer med nødstrømsanlæg, alarm og renseforanstaltninger, og sænker vandet til 0,5 m. under dybeste udgravning.

Vores arbejder er afsluttet og byggeriet af de to tårne vil stå færdig i 2022.

Udførelsesperiode
2019-2020

Bygherre
Høpfner Projects & Catella Group

Samarbejdspartner
LM Byg A/S

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 12 mio.

Scroll to Top