Karen Blixens Plads – Københavns nye, store plads

Moderniseringen af Karen Blixens Plads ved KU Søndre Campus på Amager var delt op i en anlægs- og en betonentreprise.

Anlægsentreprisen, som udgjorde hovedparten af det samlede projekt, er udført af M.J. Eriksson, hvor også anstilling og drift af byggeplads var inkluderet. Betonentreprisen, udført af NCC, indeholdt støbning af tre sfæriske kupler (cykelbakkerne) til overdækning af cykelparkering.

Vi omlagde og etablerede nye vandledninger-, afvanding, kloak og dræn samt installerede belysning og CTS på pladsen, herunder 20 master à 7 m med 67 armaturer og 243 up light i cykelstativer samt omlagde hovedstrømsforsyning til Det Kongelige Bibliotek (1250 m 240 massiv alu. kabler).

På den centrale del af pladsen udførte vi faste klinke- og betonbelægninger, anlagde stisystemer og beplantede de grønne bakker samt det tilstødende grønne område “Grønningen” (184 træer, 591 buske, 50 plantebede + 5.110 m² græssåning).

Karen Blixens Plads er med et areal på over 22.000 m² en af Københavns største pladser, og forbinder området op til Søndre Campus og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, med Amager Fælled som nabo.

Pladsen udgør nu et naturskønt, rekreativt byrum med cykelparkering til 2500 cykler, der delvist skjules under store betonkupler- de såkaldte ”cykelbakker”, samt i åbne in-situ støbte skålforme, kaldet ”fuglebadene”.

Vi udførte både de indvendige skrå vægge i cykelbakkerne og de skålformede fuglebade, i samarbejde med vores søstervirksomhed KW-Betonteknik.

De 30 elementer, som udgør de indvendige vægge, følger de store cykelbakkers rundinger og er udført i hvid beton, støbt i håndlavede forme.

Skålene til cykelparkeringerne i fuglebadene fungerer desuden som regnvandsbassiner ved skybrud.

Udførelsesperiode
2017-2019
Mængder:
Råjordsarbejder                       11.340m³
Indbygning                                   6.700m³

Belægning i alt:                        13.750m²
70×70 betonfliser                    2.750m²
11,7×35 betonfliser                   2.130m²
Klinkebelægning                       7.900m²
Granittrin                                           108m

Afvandingsledninger                1.750m
Drænledninger                            1.630m
Trykledninger Ø80                         106m
Brønde m. sandfang                    74 stk.
Trækrør                                           2.730m
Kabler                                               3.190m
240 massiv alu.                            1.250m
Kabelbrønde                                   25 stk.

Beton i alt:                                       330m³
Støbt belægning                          950m²
Linjefundamenter                       525m²
Præfab.                                              214m
Vægelementer, skråvægge        41m

 

 

Bygherre
Bygningsstyrelsen

Samarbejdspartner
KW-Betonteknik A/S

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 38 mio.

Scroll to Top