Krydstogtterminalen i Nordhavnen, – jord/ledningsarbejder, asfalt, belægning m.m.

M.J. Eriksson har i Jointventure med Züblin og Möbius udført etableringen af Københavns nye krydstogtskaj i Nordhavnen samt anlægget af selve jorddepotet.

Entreprisen indeholdt etablering af krydstogtkaj inkl. uddybning af Kronløb og foran krydstogtkaj, og vi stod for udførelsen af alle jord-, funderings-, afvandingsarbejder, midlertidig grundvandssænkning med sugespidsanlæg samt belægningsarbejderne.

Vores arbejder har i hovedtræk omfattet:
• Krydstogtkaj, 1.100 m og 70m bred med vanddybde ca. 10,5 m
• Afvanding af krydstogtkaj
• Cementstabilisering af hele arealet på 77.000 m²
• Opfyldning med sand
• Opfyldning med forbrændingsovnsslagger til opfyldning af kajen
• Kloak- og forsyningsledninger
• Uddybning for flytning af sejlrende og foran krydstogtkaj
• Byggegruber, funderingsarbejder og grundvandssænkning
• Armerede beton-kajhammer langs hele det nye havneområde

Belægningsarbejderne har omfattet:

• Asfaltering: 1.100 m vej i 7 meters bredde med tilhørende dobbeltrettet cykelsti og fortov. 30.000 m² P-arealer til biler og busser, samt terminalområde på 20.000 m²
• Brolægning: 5000 m fortov og 2.200 m chaussesten

Desuden har vi plantet 200 træer og 25.000 buske.

Udførelsesperiode
2011-2015

Bygherre
By & Havn

Samarbejdspartner
Züblin A/S
Möbius A/S

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 600 mio.

Scroll to Top