Lille Langebro, Københavns inderhavn – fundering af ny cykel- og gangbro

M.J. Eriksson har, i underentreprise for Mobilis Danmark, udført alle funderings-, jord- og betonarbejder for den ny broforbindelse over Københavns inderhavn, der er anlagt parallelt med Langebro.

“Lille Langebro” strækker sig fra det urbane Vester Voldgade og lander i et nyt byrum ved Langebrogade, og binder BLOX og Indre By bedre sammen med både Kalvebod Brygge og Christianshavns Vold.

Broen er en såkaldt drejebro og udføres i stål funderet på betonfundamenter på borede pæle, som er støbt under vand.

M.J. Erikssons Funderingsafdeling har etableret spunsvægge for 4 byggegruber og boret alle pælene for fundamenterne. Jorden er derefter udgravet vådt, hvorefter betonbundpladen er udstøbt.

Entreprisen omfattede ramning af 4 cofferdamme (lukkede spunskasser på vand), som blev rammet fra flydepram på ca. 5 m. vand. De to midterste kasser er forsynet med 6 stk. Ø711 rør, hvor vi har boret inde i røret og rammet dem forsigtigt ned til projekteret kote. Efterfølgende har vi monteret He600B-strækt og udført udgravning af cofferdammene.

Til sikring af broen, etablerede vi afviserværn bestående af 30 rør. Disse blev installeret i borehuller og efterfølgende omstøbt med beton.

Udførelsesperiode
2017

Bygherre
Københavns Kommune

Samarbejdspartner
Mobils Danmark A/S

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 4,5 mio.

Scroll to Top