NAU Nyt Aalborg Universitetshospital

M.J. Eriksson A/S har i hovedentreprise udført byggemodning af etape 2 for byggeriet af Nyt Universitetshospital Aalborg, NAU for Region Nordjylland.

Etape 2 indeholder i hovedtræk afgravning, terrænregulering og flytning af jord og kalk, udgravning til fundamenter til de kommende hospitalsbygninger, etablering af LAR-område (lokale afvanding af regnvand) i den nordlige ende af området samt forsyninger til byggebrug.

Entreprisen omfattede således udgravning og håndtering af ca. 425.000 m³ råjord, kalk og muld, heraf ca. 175.000 m³ til bortkørsel. Underlaget har været meget forskelligartet, og har indeholdt både ler, kalklag.

Der er etableret en LAR-sø på ca. 24.000 m³ med tilhørende ind- og udløbsanlæg, grøfter og drænanlæg.

Indeholdt i entreprisen var der også etablering og udvidelse af veje til fremtidige byggepladsveje, herunder etablering af ca. 2,5 km asfalteret byggepladsvej med tilhørende gangsti, etablering af grusbelagte P-pladser og decentrale byggepladsområder.

Desuden etablering af byggepladsbelysning og hovedforsyninger, el og vand, for byggebrug.

Afleveringsforretning for denne kontrakt er foretaget pr. 15. juni 2015, og vi er frem til udgangen 2020 udførende på mange mindre opgaver tilknyttet i forlængelse af entreprisen.

Udførelsesperiode
2014 – 2015

Bygherre
Region Nordjylland

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 34 mio.

Scroll to Top