“Nest 45” – kontor- og hotel i Ørestad

På Ørestads Boulevard i Ørestaden opføres en hotel- og kontor-ejendom med P-kælder i 2 plan.

Projektet, der har Skanska som bygherre og KPC som totalentreprenør, kaldes for “Nest 45” og er et kombineret kontor- og hotelbyggeri placeret centralt i Ørestad ved siden af Bella Center Metrostation.

M.J. Eriksson udfører byggemodningen i form af jord, spuns, sekantpælevæg, samt grundvandssænkning.

Jord:
Vi har udgravet og bortkørt ca. 46.000 m³ jord i forskellige forureningsklasser. Den nederste del af byggegruben var i Københavnerkalk, der blev brudt med hydraulisk hammer på gravemaskinerne. Bygge-gruben der var ca. 6 m. dyb og blev udgravet i flere forskellige afsnit og niveauer, således at betonarbejderne fik mulighed for tidlig start.

Spuns og sekantpæle:
Vi har sat 245 lbm spuns med en længde på 10 – 11,5 meter. Derudover har vi sat en sekantpælevæg, der skal virke som fundament for bygningen samt grubeafstivning mod den eksisterende bygning. Sekantvæggen består af 15 stk. Ø1180 og 66 stk. Ø880.

Grundvandssænkning:
Byggegruben har et fodaftryk på 5200 m², og til sænkning af grundvandet etablerede vi 10 stk. 8” pumpeboringer á 15 m dybde samt 3-4 stk. pejle-/aflastningsboringer ligeledes á 15 m. dybde.

Vandet bortledtes via en samleledning til rensningsanlæg bestående af iltnings- og sedimentationscontainere, hvorfra det udledtes til Nordre Landkanal.

Anlægget var i drift i over 10 mdr. med en vandmængde på 20 m³/t, eller maksimalt 95.000 m³.

Udførelsesperiode
2019-2020

Bygherre
Skanska

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 25,3 mio.

Scroll to Top