Ny bane til Aalborg Lufthavn

M.J. Eriksson har i hovedentreprise for Banedanmark udført anlægsentreprisen for Ny bane til Aalborg Lufthavn. Entreprisen indeholdt i hovedtræk jord-, afvandings- og ledningsarbejder, interimsforanstaltninger for vandløb og veje, nye vandløb og veje, 2,8 km ny sporkasse og ny perron, for- og klargøringsplads samt en vej- og to bane-bærende broder.

Forud for dette arbejde, udførte vi forbelastning på en 900m lang delstrækning med 245.000 meter vertikaldræn og 180.000 m³ sand, dybdekomprimering af gammel losseplads, rydningsarbejder, etablering af fire betonkonstruktioner samt 180m perron og interims-forlægning af Thistedvej.

Ny Thistedvej over jernbanen blev hævet 8m ift. eksisterende tracé, og arbejderne omfattede dæmningsopbygning, BS-planum, SG-plaum, udlægning af asfalt, autoværn m. isolering til fremtidig elektrificering, skilte samt håndtering af trafikken.

Der er i projektet håndteret blødbund dels ved forbelastning, dels ved dybdekomprimering, men også ved pælefundering og nedramning af spunsjern. Endvidere indeholdt entreprisen omlægning af å-løb og inddæmning af sø i naturbeskyttet §3 område. Endelig indeholdt projektet traditionel blødbundsudskiftning med omfattende grundvandssænkning (90.000 m³ vand udledt).

Udførelsesperiode
2019-2020

Mængder
Råjordsarbejder                      65.000 m³
Grus                                             195.000 m³
Skærver                                         5.400 m³
Stabilgrus                                      9.500 m³
Beton                                                1.400 m³

 

Bygherre
Banedanmark

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 40 mio.

Scroll to Top