Ny bro til Nærheden

Den nye skråtagsbro til Nærheden med en spændvidde på 42 meter forbinder den nye bydel Nærheden med Hedehusene i Høje-Tåstrup Kommune.

Broen krydser Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning med 4 jernbanespor og 2 sidespor mellem Høje-Tåstrup og Roskilde.

M.J. Eriksson har udført jord-, afvandings- og funderingsarbejder i UE for Jorton.

Jord- og ledningsarbejde
Vi har omlagt både Ø250 bt spildevand samt Ø1000 bt regnvandsledning til ny placering i tunnel, og fjernet eksisterende ledninger og brønde. Vi har udgravet til fundamenternes endevederlag og tunnel, og bortkører jorden, der ikke kunne genanvendes i dæmningen.

Herefter opbyggede vi vejdæmningen med indbygningsegnet råjord og friktionsfyld og tillige omkring brokonstruktionens ender. Afvanding udførtes med vejbrønde langs kantsten og vejdræn, hvorefter tilsluttet til afvandingssystemet.

Funderings- og spunsarbejder
Vi har sat 32 pæle med Flatjacks, udført i borede casings, som herefter er armeret og støbt i beton. Pælene blev udstøbte gennem støberør fra bunden og op, så vand og løst materiale blev ført til overfladen.

Med henblik på at forhindre forurening af betonen og af sikkerhedshensyn blev foringsrør ført 1 m op over terræn. Efter betonen havde opnået den forventede styrke, udførte vi injicering under pælespids via den nedsænkede Flatjack, som vi har selv designet vores i henhold til kravene i funktionsbeskrivelsen.

Vi har desuden rammet en 54 m lang spunsvæg af typen AZ 20-700 helt op til banelegemets nordlige side.

Jernbanesikkerhed
Arbejdet er i vid udtrækning foregået op ad banen med toge i drift. En erfaren SR-planlægger fra vores Baneafdeling var derfor involveret i planlægningen og arbejdsprocessen, hvilket M.J. Eriksson er godkendt til af Banedanmark.

Arbejderne igangsattes i 2019, og broen blev indviet i foråret 2020

Udførelsesperiode
2019

Bygherre
Nærheden P/S

Samarbejdspartnere
• Jorton
• Dissing + Weitling
• COWI

Kontrakt
Underentreprise
Kontraktsum; DKK 19,8 mio.

Scroll to Top