Nyt logistikcenter for DSV

I Nymølle Stenindustriers grusgrav i Hedehusene etablerer DSV sit største logistikkompleks i verden.

M.J. Eriksson udfører den store byggemodningsopgave i underentreprise for DS Flexhal, hvor vi står jord- kloak-, afvandingsog belægningsarbejder for udvidelsen af DSVs nye logistikfaciliteter.

Det store byggeprojekt kommer til at forløbe i flere faser, hvor et logistiklager på 47.590 m² er første etape.

Opgaven indeholder i hovedtræk:

  • Udskiftning af 100.000 m³ blødbund
  • Levering og indbygning af 50.000 m³ fyld
  • Afgravning af 150.000 m³ jord
  • Coloc-belægning på 30.000 m²

Herudover etablerer vi spilde- og regnvandssystemer, regnvandsbassiner, og erstatningsvandhuller.

Vores arbejder opfatter desuden etablering af 1 km, nye adgangsveje, inklusive afvandingsarbejder, for sættevogne og personvogne fra eksisterende Københavnsvej til det nye logistikcenter.

I alt skal der opføres fire lagerbygninger på samlet 150.000 kvadratmeter. Udvidelsen er en del af en større 5-årig ekspansionsplan, som i sidste ende skal føre til et over 250.000 m² stort logistikkompleks i Hedehusene.

Over en femårig periode vil DSV investere i alt 1 milliard kroner i udvidelsen i Hedehusene.

Udførelsesperiode
2019-2020

Bygherre
DVS Global

Kontrakt
Underentreprise
Kontraktsum; DKK 55 mio.

Scroll to Top