Nyt OUH Universitetshospital, Odense

For Region Syddanmark udfører M.J. Eriksson i disse år byggemodningsarbejder til det samlede byggeri af det nye Universitetshospital ved Odense – Nyt OUH, der bliver hovedhospital for Region Syddanmark.

Nyt OUH er Danmarks største nybyggede universitetshospital, som placeres på en knap 800.000 m² stor byggegrund, og i 2016 vandt M.J. Eriksson alle tre udbudte anlægsentrepriser for Nyt OUH.

Første del (DP01) af byggemodningen omfattede udførelse af bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af en del af byggegrunden på i alt 80 ha.

Ved afslutning af disse arbejder afleverede vi letbanetracéet til Odense Letbane og de øvrige anlæg til næste delentreprise, byggemodning (DP02).

Den udgør den resterende del af byggemodningen med infrastruktur, som er forberedt til de egentlige byggeetaper. Rørlægningsentreprisen (DP03) indgik i både DP01 og DP02 som en koordineret og samordnet ydelse, således at vi udførte jordarbejde for rørlægningen i DP01 og DP02.

De tre delentrepriser, omfatter overordnet følgende typer arbejder:

  • Delentreprise I – Forberedende arbejder med Odense Letbane, inkl. levering og montering af 3 tunneller ca. 280lbm. Der er udført jord-, kloakog belægningsarbejder
  • Delentreprise II – Byggemodning; bl.a. indeholdende 2,6 km vej og etablering af 80.000 m² parkeringspladser. Jord-, afvandings-, lednings- og belægningsarbejder
  • Delentreprise III – Levering, svejsning, montering og test af trykrør for henholdsvis brugsvand, trykspildevand og køling i forbindelse med byggemodningen af grunden

Udførelsesperiode
2016-2019

Bygherre
Region Syddanmark

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 106 mio.

Scroll to Top