Omniterminal og Kaj 204, Aarhus Havn – spuns og fundering

1. juli 2016 blev der indgået aftale om etablering af Omniterminalkaj og kaj 204 med tilhørende bagland.

Aarhus Havn havde behov for at omdanne mere vand til land, og investeringen skal bl.a. ses som en del af en strategisk beslutning om, at Aarhus Havn skal have Danmarks største og mest konkurrencedygtige biobrændselsterminal. Biobrændsel kræver relativt store arealer.

M.J. Eriksson har i underentreprise stået for alle spuns og funderingsarbejder, som er udført med rammemaskine og hydraulisk
hammer fra egen flåde.

Første etape af Omniterminalen har omfattet en arealudvidelse på 135.000 m² og skal desuden imødekomme en stigende efterspørgsel på oplagsarealer til projektlaster og bulklaster.

Spunsarbejderne til indramning af området er udført på ca. 15 m vand og den samlede længde af spunsvæggen er på ca. 500 m.

Spunsvæggen er forankret med ankerspuns på land og er forankret i 2 niveauer. Desuden har vi nedspulet 470 betonpæle til 16 m og
efterfølgende ramning til 24/31 m under terræn for kranskinnefundament.

Udførelsesperiode
2016-2017

Bygherre
Aarhus Havn

Samarbejdspartner
Munch A/S

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 18 mio

Scroll to Top