Pandahuset – København ZOO

M.J. Eriksson A/S har af Foreningen Zoos Dyrefond fået tildelt byggegrubeentreprisen i forbindelse med opførelsen af Københavns Zoologiske Haves nye Pandahus.

Entreprisen omfatter i grove træk udgravning og etablering af spunset byggegrube inkl. grundvandssænkning for tørholdelse af byggegrube. Vi har endvidere stået for levering af spuns.

Ved udførelsen af byggegruben har vi bortgravet 21.000 tons jord og etableret 2 sugespidsanlæg med dieseldrevne vaccumpumper, og et par pumpesumpe samt tilhørende afvandingsledning og rensningsforanstaltninger såsom sedimentations- og olieudskiller.

Grundet undergrundens hårdhed, bestående af kalk og moræneler, er spunsen sat med forboring. Ramningen er udført med en Liebherr 946 gravemaskine med ICE 823 vibrator, med hjælp fra en Liebherr 1060 hybridkran, og i alt er der ramme 110 jern i en længde fra 7 til 11 meter profiltype AU 14 jern PU18 +1 og AZ19-700 – total cirka 80 ton jern.

Efterramning er udført med APE Vibrator (8 ton) og IHC 70S Hydro-hammer.

Vi har etableret 40 stk. lineankre for at holde spunsvæggen og udført følgende smedearbejder: 755 m tætsvejsning af spuns, 88 m oplægning og svejsning af hammerplade (plade på top af spuns), 66m tøndebånd rundt om spuns ved det gamle Ginkgo-træ og opsvejsning af 40 konsoller til jordankre.

Vi laver nu, i UE for NCC, udgravning og boring af fundamenter og kloak. Her skal vi lave alle udvendige forsyninger, herunder RGV, SPV, vandledninger, drænledninger, kølerør, trækrør og udgravning for fjernvarme m.m.

Det nye pandaanlæg er tegnet af BIG Architects og Schønherr Landskabsarkitekter og åbner efter planen for publikum i foråret af 2019, hvor to pandaer fra Chengdu i Kina forventes at ankomme.

Anlægget er budgetteret til samlet at koste 160 millioner kroner.

Udførelsesperiode
2017-2018
Mængder
Råjordsarbejder                       13.000m³
Afvandingsledning                       800m
Vandledninger                                800m
Dræn                                                   600m
Kølerør                                                100m
Trækrør til EL                              1.500m
Spuns                                             148 lbm
Jordankre                                       40 stk.
Grundvandspumpning               5m³/t

Bygherre
Foreningen Zoos Dyrefond

Samarbejdspartner
Børthy/Schriver/Lundemann A/S
NCC A/S

Kontrakt
Storentreprise
Kontraktsum; DKK 10,3 mio.

Scroll to Top