Regnvandsbassin i Ølsemagle

For KLAR Forsyning har M.J. Eriksson etableret et regnvandsbassin med en volumen på 16.500 m³ som et supplement til det eksisterende afvandingssystem ved Skandinavisk Transport Center STC i Køge.

Bassinet håndterer de ekstra regnvandsmængder, der er tilkommet pga. udvidelse af transportcentret, som M.J. Eriksson også har udført. Bassinet er udført som et todelt bassin, så det fungerer som udskiller (sand- og olieudskiller) med dykket udløb til selve bassindelen. Afløbet fra bassinet er etableret med en udløbszone til Snogebækken. Zonen er anlagt som en bred seng beklædt med nøddesten, hvor vandet kan løbe/risle ned i Snogebækken.

Bassinet er beliggende i områder med drikkevandsinteresser og er udført med lermembran i regnvandsbassinernes bund og sider op til 20 cm over afløbsniveau.

Udførelsesperiode
2015
Mængder
Råfjordsarbejder                64.000m³
Muldafrømning                       8.000m³
Advandingsledning                   500m

Bygherre
KLAR Forsyning (Energiforsyningen)

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 6 mio.

Scroll to Top