Regnvandsbassiner og landskabsregulering – Køge Bugt Motorvejen

For Vejdirektoratet har vi udvidet flere stræk af Køge Bugt Motorvejen. På entreprise – 52.001 Vej og broer, nordlig strækning -, har vi i hovedtræk udført jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilt grus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 4,8 km motorvej, 1,1 km ramper, 0,9 km kommuneveje, samt udførelse af vej- og banebroer og faunapassager.

Entreprisen indeholdt også etablering af 3 regnvandsbassiner, der blev planeret og reguleret med beplantede volde. Omkring det ene bassin anlagde vi desuden en 2 m bred grussti.

Alle bassinerne er beliggende i områder med drikkevandsinteresser og er derfor udført med tæt bund op til 20 cm over udløbsniveau. Arbejdet omfattede udskiftning af jord med lermembran i regnvandsbassinernes bund og sider op til 20 cm over afløbsniveau.

Vi har opbygget støjvolde, hvor der er udført landskabsregulering i et bakket landskab med snoede vandløb og regnvandsbassiner.

Udførelsesperiode
2013-2014

Mængder

Muldudlægning                       52.500 m³
Muldafrømning                        87.900 m³
Råjordsarbejder                    176.650 m³
Belægning                                 28.950 tons
Afvandingsledning                  11.500 m
Stabilgrus                                   10.350 m³
Beton                                              3.300 m³

 

 

 

Bygherre
Vejdirektoratet

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 143 mio.

Scroll to Top