Renæssancehavn i Kerteminde – årets Brolæggerpris 2014

Et team, bestående af Totalentreprenør M.J. Eriksson A/S, Arkitekt – Schønherr, Ingeniør – Orbicon og Trafik – Peter Søndergaard, vandt i 2013 konkurrencen ”Den store fortælling” om at nyfortolke renæssancehavnen i Kerteminde.

Vinderprojektet genfortolker renæssancehavnens kulturhistoriske og arkitektoniske identitet og genskaber et aktivt byrum i snitfladen mellem byen og vandet. Bag projektet stod Kerteminde Kommune og Realdania.

Entreprisen indeholdt i hovedtræk jord-, afvandings-, belægningsog funderingsarbejder, samt plantning af træer, opsætning af bænke, belysning m.m.

Tidligere var byen og havnen adskilt af en befærdet vej, p-pladser og cykelstier.

I dag hænger begge dele godt sammen i én urban helhed, og området omkring Kertemindes gamle renæssancehavn byder nu på åbne frirumsarealer med udeservering, ophold, anløbspladser og oplevelser.

Nye, flotte træpromenader binder indsejlingen og byzonen sammen, og den store granitbelægning omkring havnen er næsten en attraktion i sig selv.

Kerteminde Renæssancehavn fik tildelt årets Brolæggerpris 2014 for det smukke håndværksarbejde.

Udførelsesperiode
2013

Bygherre
Kerteminde Kommune og Realdania

Samarbejdspartner
• Schønherr Arkitekter
• Orbicon A/S
• Peter Søndergaard

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 17,3 mio.

Scroll to Top