Skybrudssikring, Amalienborg Slotsplads – Bredgade, Frederiksgade og Toldbodgade

For HOFOR A/S har M.J. Eriksson i hovedentreprise udført etablering af en ny skybrudsledning under Frederiksgade startende fra Bredgade, gennem Amalienborg Slotsplads og ned til Toldbodgade – et samlet stræk på i alt 278 meter.

Vi har nedlagt en række brønde og sat nye, og særligt på Amalienborg Slotsplads har vi fortaget flere tilslutninger af overfladevand fra Slotspladsen til skybrudsledningen.

Skybrudsledningen er en Ø1200 GAP (glasfiberarmeret polyester ledning), hvortil der er foretaget tilslutninger særligt på Slotspladsen med i alt 300 meter PP-ledninger fra Ø160 til Ø600.

Entreprisen omfattede tillige renovering og etablering af betonbygværk i Toldbodgade. Der har været stillet særlige krav til brolægningsarbejdet, da brostenene på Amalienborg Slotsplads er i forskellig størrelse og farve, og er lagt i særligt designmønster. Stenene blev derfor pakket i nummererede poser og lagt i depot. Efter ledningsarbejdets udførelse blev brostenene igen blevet taget frem og lagt tilbage i det særlige design, i numerisk rækkefølge.

For entreprisen gjaldt derudover, at vi af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til en ryddelig og præsentabel slotsplads hver dag har skullet transportere alt større maskinel og materiel væk fra pladsen.

Derudover skulle alle vores medarbejdere sikkerhedsgodkendes inden de kunne påtage sig arbejde på entreprisen/Slotspladsen. Som ved alle andre opgaver i Københavns indre by er entreprisen udført i tæt samarbejde med Københavns Bymuseum, og vi har tillige haft ansvar for trafikregulering og skiltning.

Udførelsesperiode
2018-2019

Bygherre
HOFOR A/S

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 17 mio.

Scroll to Top