Sporombygning Roskilde-Holbæk

M.J. Eriksson udfører sporsænkning under 5 broer, samt sporfornyelse på strækningen. Arbejdet omfatter optagning og genindbygning af 2 sporskifter, udveksling af skinner og sveller inklusive justering, svejsning og spændingsudligning, sænkning af sporkasse inklusiv afvandingsarbejder og nedrivning af eksisterende konstruktioner.

Desuden skal der etableres spuns langs banen og jordankre under bane i drift. For at sikre fundering under sporudfletningsbro 15314 udgraves for og etableres trugelementer under den eksisterende bro.

Der etableres 2 pumpestationer med tilhørende el arbejder.

Banestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg planlægges elektrificeret med kørestrømsanlæg jf. Lov om elektrificering.
På den dobbeltsporede strækning mellem Roskilde og Holbæk, og på den enkeltsporede strækning mellem Holbæk og Kalundborg, udføres de forberedende arbejder for elektrificering af banen med sporsænkninger under fem broer.

Udførelsesperiode
2020

Bygherre
Banedanmark

Samarbejdspartner
KW Betonteknik

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 39,5 mio.

Scroll to Top