Tårnvejsbassinet – Udvidelse af regnvandsbassin

Under rammeaftale for HOFOR har M.J. Eriksson foretaget en renovering og udvidelse af det gamle Tårnvejsbassin fra 1950’erne, der ved flere lejligheder er gået over sine bredder ved kraftige regnskyl og skybrud.

Vi har kapacitetsudvidet det eksisterende regnvandsbassin med 2.000 m³ – svarende til 20%, så det nu kan indeholde 11.150 m³ vand. Til at styrke og sikre bredden omkring det nyopgravede område har vi sat en 3 meter dyb betonstøttevæg. Selvom bassinet nu kan indeholde mere regn- og spildevand, så er jordvoldene omkring det tekniske anlæg blevet lavere, så naboerne får derfor mere lys ind i haverne. Der er i forbindelse med udvidelsen kørt 7.000 ton jord væk på rundt regnet 200 vognlæs.

Entreprisen er udført under rammeaftalen ”Mindre kloakarbejder og nye kloakstik” for HOFOR, som dækker København og 7 omegnskommuner, som vi har vundet for en 2-årig periode frem til november 2019 med anslået sum på 20 mio. kr. pr. år.

Udførelsesperiode

2018

Bygherre
HOFOR

Kontrakt
Rammeaftale
Kontraktsum; DKK 3,2 mio.

Scroll to Top