Teglholm Brygge, Københavns

På en 4.500 m² stor grund har TDC’s Pensionskasse igangsat etagebyggeri der skal huse i alt 179 nye lejeboliger inkl. p-kælder, havnebrygge og pavillon på Teglholm Brygge, Teglholmsgade i Sydhavnen.

Beboelsesarealet bliver på i alt 21.500 m², heraf 4.500 m² kælderetage. Som de første entreprenører på pladsen påbegyndte vi med indretning og opstilling af byggepladsen der bl.a. omfattede fuld installation af 43 mandskabsvogne og indhegning af pladsen, byggegrube, parkeringsplads osv.

Byggepladsen er klemt inde mellem to beboelsesbygninger på to sider, Teglholmsgade, der er hovedfærdselsåren gennem Teglholmen og Sluseholmen på den tredje side, og ud mod Teglværkshavnen på den fjerde side.

M.J. Eriksson har i fagentreprise for Pihl-konsortiet udført landindvinding ved opfyldning af nye arealer på og udgravningsarbejdet, kloakprojektet, spuns- og pælefundering, samt grundvandssænkning til etageejendom, der har et grundplan på 2.800 m².

Vi har rammet 1.000 pæle ned til mellem 8-12 meters dybde, etableret 55 opdriftsankre samt rammet 400 lbm spunsvæg til byggegrubeindfatning.

Udførelsesperiode
2018-2019

Bygherre
TDC Pension

Samarbejdspartner
Pihl-konsortiet

Kontrakt
Fagentreprise
Kontraktsum; DKK 42 mio.

Scroll to Top