Tømning af Strandholm Sø

Over vinteren og foråret 2019 har vi for Femern A/S udført spunsarbejder og grundvandssænkning i forbindelse med tømningen af Strandholm Sø, der er en otte hektar stor kunstig sø.

Søen, øst for Rødby Færgehavn, ligger der hvor de kommende tunnelrør fra Femern-forbindelse kommer til at dukke op ad vandet, og hvor biler og tog om få år kommer til at køre op fra og ned i Femern-tunnelen.

Opgaven bestod i at tømme søen for cirka 70.000 m³ vand. Men inden vi kunne påbegynde den del af entreprisen, etablerede vi en 350 meter lang spunsvæg til tætning og forstærkning af det eksisterende dige un mod Østersøen og femernbælt.

Herefter udlagde vi et dybdedræn med en kædegraver i 6 meters dybde, og tømte og drænede søen og dens undergrund, så arkæologer kunne undersøge området inden selve udgravningen og stabilisering til tunnelarbejdet.

Selve udpumpningen af vandet blev foretaget fra en ponton ude i søen, og de store vandmængder blev ledt gennem et renseanlæg bestående af hhv. sedimentation, olieudskiller, sandfilter og kulfilter før vi udledte det i Østersøen.

Strandholm Sø er/var en kunstig sø, der blev anlagt i forbindelse med udvinding af materialer til opførelsen af kystdiget i 1872. Søen blev senere udvidet i 1940, da der blev udgravet yderligere sand til byggeri.

Som erstatning for Strandholm Sø bliver der etableret en ny sø på samme størrelse cirka to kilometer øst for sommerhusområdet ved Hyldtofte.

Dernæst er området klar til gravning og stabilisering til tunnelarbejdet.

Udførelsesperiode
2018-2019

Bygherre
Femern A/S

Samarbejdspartner
SM Entreprenørfirma A/S

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 12 mio.

Scroll to Top