Tørrefelter – Esbjerg Havn

For Kystdirektoratet har vi forvandlet det tidligere blødbundsområde Esbjerg Tørrefelter til nyt brugbart havneareal. Området fungerer nu som oplagsplads for vindmølleindustrien, og dækker et areal på størrelse med 11 fodboldbaner.

Det 78.000m² store tørrefelt for indskyllede havnesedimenter – opdelt i 4 delområder af renjordsdæmninger, er beliggende i Esbjerg Østhavn på grænsen til den seneste havneudvidelse.

Arbejdet bestod i omflytning og udjævning af 42.000m³ sediment. Både det oprindeligt indlejrede og det omflyttede sediment blev stabiliseret med 16.000 tons cement ned til en maks. dybde på 4 meter, svarende til en gennemsnitlig mængde på 114 kilo cement pr. m³ jord.

Til at løse opgaven brugte vi en Allu PMX og PF power mixer. Udstyret består af et integreret tryksystem og cementpumpeanlæg (Pressure Feeder) der fodrer et blandehoved (Power Mixer) med cement, mens det bores ned i sedimentlagene og pumper de rette mængder cement ind i de forskellige dybder.

Afslutningsvis har vi udlagt 45.000m³ sand og 300mm granitskærver som belægning, og hele arealet opfylder nu havnens og vindmølleindustriens høje krav til bæreevne for kørsel med store maskiner og opbevaring af tunge vindmølleelementer.

Udførelsesperiode
2015-2017
Mængder

Cementstabilisering              140.000m²
Råjordsmaterialer                     42.000m³
Belægning                                     78.000m²
Afvandingsledning                        1.000m
Dræn                                                   4.000m
Skærver                                          24.000m³
Grus                                                  45.000m³

 

Bygherre
Kystdirektoratet

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 36 mio.

Scroll to Top