Udbygning af Hirtshals Havn

Hirtshals Havn havde et behov for udvidelse af de eksisterende havnearealer og mere bagland til sikring af plads til nye aktiviteter samt nye toldbygninger på havneområdet.

Denne udvidelse udførte M.J. Eriksson i en hovedentreprise i 2015-2016, hvor vi etablerede et nyt havneareal på ca. 250.000m² (25 ha) ved en større sandflytningsopgave og etablering af en 1,2 kilometer lang stenmole, der omkranser landudvidelsen. Entreprisen er udført øst for den centrale del af havneområdet.

Etableringen af den 1.200 meter lange stenkastningsmole er foretaget på vanddybder op til 3,5 m, hvor vi leverede og indbyggede 26.000 m³ dæksten fra 1 – 6 t.

Udførelsesperiode
2015

Bygherre
Hirtshals Havn

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 29 mio.

Scroll to Top