Udvidelse og oprensning af bassiner samt forlægning af Lindved Å ved Odense

I forbindelse med forlængelsen af Munkebjergvej har M.J. Eriksson for Vejdirektoratet udført entreprisen 4045.200 – udvidelsen af Den Fynske Motorvej fra 4 til 6 spor syd for Odense på en strækning af 3 km samt etableret ny afkørsel 50 som adgangsvej til det nye universitetshospital i Odense – Nyt OUH.

I samme entreprise blev der etableret et nyt regnvandsbassin samt udvidet og oprenset 2 eksisterende bassiner langs den østlige del af strækningen.

Her blev 2.700 tons sediment opgravet, afvandet og dernæst flyttet til endelig placering i Motorvejskryds Odense.
Den eksisterende Lindved Å blev desuden forlagt med 150 lbm, som to af de etablerede bassiner afvander til, og som fungerer som en vigtig afvandingsforbindelse for det sydlige Odense.

Udførelsesperiode
2014 – 2016

Bygherre
Vejdirektoratet

Kontrakt
Hovedentreprise
Kontraktsum; DKK 96 mio.

Scroll to Top