Uniterminal Køge Havn

M.J. Eriksson udfører i totalentreprise den nye unitterminal ved Køge Havn. Projektet indeholder 600 m2 Ro-Ro rampe, 930 lbm. færdig beton-hammerhoved inkl. udstyr og 35 pullerter inkl. fundamenter, 36.000 m² kajgade og havneareal med betonbelægningssten og 500 m² asfaltarbejder.

Vores anlægsafdeling, der udfører jord-, afvandings-, forsynings- og belægningsarbejder i egenproduktion har med bistand fra vores Funderingsafdeling og Betonafdeling (K.W Betonteknik) samt Jorton A/S udført denne entreprise. Totalentreprisen, hvortil vi har Rambøll med som totalrådgiver, er udført over en 2-årig periode.

Vores entreprise omfatter regulering af opgravet sand/havbund og indbygget fyldjord under de nye belægningsarealer, hvorpå vi udlægger hhv. 38.000 m² bundsikrings- og stabilgrus og 36.000 m² betonbelægningssten til kajområde og havneareal.

Udførelsesperiode
2018-2020

Bygherre
Køge Havn

Samarbejdspartner
Rådgivende Ingeniør
Andersen & Grønlund ApS
samt Rambøll

Kontrakt
Totalentreprise
Kontraktsum; DKK 45 mio.

Scroll to Top