Datacentre og hightech

M.J. Eriksson har siden 2016 udført store Civil Works kontrakter for flere globale markedsledere inden for data- og hightech industrien, og vi er derfor uden sammenligning den anlægsentreprenør i Danmark med den største erfaring i nyanlæggelse og udførelse af store datacentre til formidling og varetagelse af international funktionalitet og kapacitet.

På disse komplekse projekter er vi ansvarlig for alle jord-, afvandings-, funderings-, forsynings-, bygnings- og belægningsarbejder, samt alt betonarbejde. Vores arbejde omfatter ligeledes etablering af mange hundrede kilometer kabelrør, herunder et betydeligt antal store kabelbrønde.

Vores arbejder lever op til certificeringen i henhold til LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) som er en verifikation af, at byggeriet lever op til de højeste standarder inden for miljørigtig brug af materialer under hele livcyklusforløbet i udførelsen af arbejdet.

Vi har desuden stået for indretning og drift af byggepladser, etablering af permanente sikkerhedshegn, nedrivning af eksisterende bygninger, etablering af interne veje, udgravninger til bygninger og regnvandsbassiner, regn- og spildevandsledninger, kabelgrave, fiber samt forsyninger i form af sprinkler- og varmegenanvendelsessystem.

Projekterne er alle underlagt fortrolighedsaftaler, hvorfor information om bygherrer, samarbejdspartnere, udførelsesperioder og kontraktsummer ikke kan oplyses.

Scroll to Top