Grundvandssænkning

M.J. Eriksson har en selvstændig afdeling for grundvandssænkning, som udfører alle former for grundvandssænkning og tørholdelse af byggegruber i hele landet – for såvel offentlige som private bygherrer og arbejder under alle entrepriseformer.

Vores afdeling for grundvandssænkning råder over branchens mest moderne specialudstyr til opgaver inden for GVS og tørholdelse af byggepladser, herunder bl.a. mobile borerigge- og lastbiler, sugespidsanlæg med både eldrevne og dieseldrevne vakuumpumper, og vi udfører filterboringer både som forede tørboringer med casing og snegl samt som DTH-boringer.

Afdeling er etableret i 2003 og har med årene indsamlet stor erfaring og viden om de geologiske forhold i hele Danmark, med særlig ekspertise i den Københavnske og Sjællandske undergrund.

Afdelingens mandskab er eksperter inden for deres fagområde og har udelukkende grundvandssænkning og tørholdelse som arbejdsområde. Opgaverne udføres som udgangs-punkt på vores egne anlægsentrepriser, men afdelingens ekspertise og kapacitet efterspørges i lige så høj grad af andre entreprenører i hele Danmark og Sydsverige – fordi den har ekspertisen, maskineriet og mandskabet, og kan mobilisere den nødvendige kapacitet med kort varsel.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Nest 45 i Ørestad
Pandahuset i Zoo
Soundport Byggegrube og GSV
Tømning af Strandholm Sø
Universitetshospital Køge
Scroll to Top