Kystsikring, diger og moler

De danske kyster og havneanlæg er under pres af de tiltagende klimaforandringer og et stigende havvandsniveau. I de senere år er erosionen af vores kyster tiltaget væsentligt og ændrede vind- og vejrforhold er en alvorlig udforing for mange havnebyer og kystnære boligområder, som ofte oversvømmes ved stormflod.

M.J. Eriksson har stor erfaring i at etablere kystsikring, diger og moler samt stormfoldsikring i hele landet. Anlæg, som sikrer havne, kystbyer og kystnære boligområder mod forhøjede vandstande ved stormflod og skybrud.

M.J. Eriksson udfører kystsikring og moleanlæg i total- eller hovedentreprise, og stiller vi med underentreprenører, er disse nøje udvalgt i forhold til opgavens art, størrelse og kompleksitet.

Arbejdet med kystsikring medfører ofte oppumpning, indbygning og flytning af store mængder sand og jord, mens opbygning eller forstærkning af moleanlæg oftest etableres som stenkastning.

M.J. Eriksson udfører også opbygning af diger med og uden lerkerne, højvandmure samt brinksikring med synlig eller ikke synlig spuns med dæmningsskråning, der kan beskyttes med fiberdug, rallag og sprængsten.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Dalbydiget
Dæmning og stenkastning ved Lindø Havn
Esbjerg Strand etape 0
Hirtshals Havn
Hvide Sande Havn
Thyborøn Havn
Scroll to Top