Belægninger – terminaler og industri

M.J. Eriksson har stor ekspertise og erfaring med etablering af højt ydende belægningsarealer som imødekommer kravene til anvendelse og miljø til f.eks. gods- og containerterminaler, recycling-anlæg og anden sværindustri.

Vi udfører alle relaterede anlægsarbejder fra rydning af området med efterfølgende stabilisering, bundsikring, miljømembran og belægninger samt afvanding, kloak, el-kabler og belysning.

Bundforholdene på en given belægningsentreprise er ofte underlagt særlige udfordring i forhold til den enorme belastning som belægningen skal kunne modstå. Den Korrekte bundopbygning er derfor altafgørende, hvis kørespor og sætningsskader skal undgås.

Kravene til den udførte belægning selvsagt er meget høje, og til sikring af tilstrækkelig bæreevne anvender vi typisk kalkstabilisering samt cementstabilisering, som vi mikser på eget blandeværk.

M.J. Eriksson råder selv over ekspertisen og det fornødne udstyr og til løbende at udføre kontrol af belægningsarbejdet vha. pladebelastningsforsøg.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Esbjerg Tørrefelter Belægningsentreprise
Flexterminal Aarhus Havn
Frederikshvan Havn Baglandsarealer
Kombitarninalen i Padborg etape
Omniterminal Aarhus Havn
Scroll to Top