Havne- og kajanlæg

M.J. Eriksson har stor erfaring med udvidelse af havnearealer, etablering af kaj- og terminalanlæg, opmarcharealer, moler, færgelejer osv.

Havnebyggeri og byggeri på åbent vand er ofte store, komplicerede projekter der kræver det rette miks af rådgivere og fagentreprenører, og M.J. Eriksson har gennem årene opbygget et stærkt og veludbygget netværk og samarbejde med meget kompetente aktørerne i branchen både i Danmark og i udlandet. Vi er derfor i stand til at samle de stærkeste kræfter til realiseringen af ethvert havneprojekt.

M.J. Eriksson udfører havnebyggeri i total- og hovedentreprise eller som underentreprenør, hvor vi typisk samarbejder med en stor udenlandsk totalentreprenør eller indgår i konsortium, eller Joint Venture.

Til udførelse af havnebyggeri benytter vi medarbejdere fra vores Funderingsafdeling, som alle er specialister inden for vandbygning. Funderingsafdelingen råder desuden over egne flåder hvorfra vi kan udføre store funderings- og løfteopgaver fra vandsiden og på åbent vand.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Femerntunnelen tunnelportalen
Frederikshavn Havn Baglandsarealer
Hirtshals Havn
Krydstogtterminal Nordhavnen 2015
Omniterminal spuns og fundering
Unitterimanl Køge Havn
Scroll to Top