Byggegruber

M.J. Eriksson udfører byggegruber og indfatningsvægge til ethvert anlægsarbejde eller byggeri i hele landet. Vi udfører hele byggegruben og varetager også udgravning og grundvandssænkning for at sikre færrest mulige grænseflader og derved en simplere projektstyring.

 

Vores funderingsafdeling har stor erfaring med rådgivning og valg af indfatningsvægge for den bedste løsning i forhold til den aktuelle problemstilling, og arbejdet med at etablerer byggegruber involverer flere af vores mange kernekompetencer.

 

M.J. Eriksson kan derfor udføre al jordarbejde, herunder håndtering af forurenet jord, forboring, spunsning og forankring, grundvandssænkning, etablering og drift af byggepladsen, forsyning og belysning m.m.

 

Byggegruber anvendes i mange forskellige sammenhænge f.eks. ved udgravninger til kælder, ved jordudskiftning til større dybder op ad eksisterende bygninger, eller langs vej- og baneanlæg. Indfatningsvægge udføres oftest som stålspuns, Københavnerspuns eller som en boret-/sekantpælevæg.

Previous slide
Next slide

Referencer:

Hotel Scandic Spectrum
Pandahuset i Zoo
Redmolen - NordØ
Soundport Byggegrube og GSV
Svanemølleholm
Teglholm Brygge
Scroll to Top